ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ ИЗАБРАНИ ДОКТОР

Ова Политика приватности уређује начин на који Министарство здравља Републике Србије са седиштем у, Београд, Немањина 22-26 (у даљем тексту: МЗ) прикупља и обрађује личне податке својих корисника у вези са пружањем услуге Изабрани доктор.

Коришћењем услуге Изабрани доктор потврђујете да се слажете са овом Политиком приватности.

Уколико се не слажете са овом Политиком приватности, молимо Вас да одмах прекинете са коришћењем услуге Изабрани доктор.

 1. СВРХА ОБРАДЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

  МЗ прикупља и обрађује личне податке ради пружања услуге Изабрани доктор, а то нарочито укључује и следеће услуге:

  • Комуникацију у вези са предстојећим здравственим прегледима;
  • Прикупљање и размену података о прегледима са лекарима са којима је преглед заказан;
  • Обезбеђивање функционалности наших услуга, процену квалитета рада наше платформе, као и уклањање грешака на нашим платформама или побољшање погодности наших услуга;
  • Извештавања или истраживања, где се у таквим случајевима лични подаци које ми користимо обједињују и/или де-идентификују (нпр. да омогуће лекарима увид у извештаје о својој активности уз помоћ наших производа и услуга);
  • Друге потребе уза које сте дали изричит пристанак или налог.
 2. ВРСТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОЈЕ ОБРАЂУЈЕМО

  Ради пружања услуге Изабрани доктор, може да буде неопходно да прикупимо препознатљиве личне податке, што може да укључује и здравствене податке. Ово може да укључује следеће категорије личних података:

  • Податке за идентификацију лица – име, презиме, датум рођења, број телефона, и-мејл адреса, физичка адреса, подаци о бројевима ЛБО и БЗО;
  • Здравствене податке – увид у претходне прегледе као и оне предстојеће;
  • Податке о преференцама унутар здравственог система – преферирани пол лекара, језици који се говоре и слично;
  • Податке о употребљавању – ово могу бити подаци о ај-пи адреси (IP address), ју-ар-ел (URL) путањама, као и подаци о локацији приликом резервације термина или другог начина коришћења наших услуга, и подаци о врстама уређаја помоћу којих приступате нашим услугама и слично;
  • Остале врсте података – сачувани подаци о вама који представљају део пријаве у формуларима или као део наше телемедицинске услуге.
 3. НАЧИН НА КОЈИ ПРИКУПЉАМО ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ

  У току пружања услуга прикупљамо личне податке на следеће начине:

  • Ако је лице на које се подаци односе обзнанило своје личне податке;
  • Подаци из националних регистара здравствене заштите и здравственог осигурања;
  • Аутоматско прикупљање личних података путем колачића и идентификатора.
 4. КОЛАЧИЋИ

  Приликом коришћења услуге Изабрани доктор може да дође до употребе колачића, који представљају мале пакете података који се складиште на Вашем уређају. Они се користе за администрирање Веб сајта и анализу, као и за достављање прилагођеног садржаја. Такође можемо да користимо услуге трећих страна, као што је гугл мепс (Google Maps). Приликом коришћења услуга трећих страна, политика приватности организација које представљају трећу страну се користи за регулисање коришћења њихових услуга.

 5. СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

  Изабрани доктор је створен у циљу испуњавања принципа заштите личних података на аутоматски начин те у складу са дизајном.

  Када се у обзир узме да обрада подразумева најновију технологију, као и подручје њеног деловања и сврха, те ризици различитих вероватноћа и одвајање права физичких лица које обрада представља, Министарство здравља спроводи техничке и организационе мере заштите података на високом нивоу.

 6. ОТКРИВАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

  МЗ не открива Ваше личне податке, осим у сврхе пружања услуга за које се лични подаци прикупљају или ако тако захтева надлежни државни орган.

  МЗ може да открије Ваше личне податке трећим странама само у следећим случајевима и под следећим условима:

  • Пружаоци услуга примарне здравствене заштите – да би Изабрани доктор функционисао, принуђени смо да откријемо личне податке пружаоцима услуга примарне здравствене заштите са којима се прегледи и заказују;
  • Обрађивачи личних података – можемо открити ваше личне податке лицима које помажу МЗ при пружању услуга Изабраног лекара, или лицима задуженим за одржавање и ажурирање наше платформе. У таквим случајевима предузимамо кораке да се уверимо да трећа страна спроводи одговарајуће стандарде заштите података.
  • По налогу надлежног државног органа – државни органи нам могу наложити да откријемо одређене податке о нашим корисницима.
 7. ПЕРИОД ЧУВАЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

  У начелу, МЗ ће чувати податке онолико дуго колико је то потребно да се пружи услуга или испуни законских обавеза, за решавање спорова или спровођење уговора.

  Лични подаци који се више не користе али се не смеју бацити ће се архивирати на поверљив и безбедан начин.

 8. ВАША ПРАВА НА ВАШЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ

  Када користите услуге Изабраног лекара, имате право да од МЗ захтевате:

  • да избрише, исправи или ажурира личне податке које се односе на Вас и које обрађује МЗ; и
  • да Вам преда личне податке које обрађујемо ми, у уобичајеном формату који се може читати на машини.

  Ако имате захтев у вези са личним подацима које обрађујемо о Вама, молимо Вас да се обратите МЗ на нашу и-мејл адресу kabinet@zdravlje.gov.rs или број телефона 011/361-6596.

  Ово право ће Вам бити омогућено на основу поднетог захтева у најкраћем могућем року, осим ако то није могуће због законских или уговорних ограничења или практичних околности.

 9. ВАШЕ ПРАВО ДА ОГРАНИЧИТЕ ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА

  МЗ прикупља и обрађује ваше личне податке на основу сагласности коју сте дали Ви као корисник наших услуга.

  Ову сагласност можете да оповргнете тако што ћете о истом обавестити МЗ на нашу и-мејл адресу kabinet@zdravlje.gov.rs или број телефона 011/361-6596.

 10. ПРАВНА УСКЛАЂЕНОСТ

  Запослени у МЗ поштују законски оквир о заштити података о личности и приватности у Републици Србији, а посебно Закон о заштити података о личности из 2018. године.

 11. НАДЗОРНИ ОРГАН

  Ако сматрате да је МЗ прикупљањем или обрађивањем Ваших личних података повредило неко од Ваших права, можете да затражите правно задовољење директно код МЗ на нашу и-мејл адресу kabinet@zdravlje.gov.rs или број телефона 011/361-6596 или можете да поднесете захтев за заштиту ваших права Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 12. ВАШЕ ПРАВО ДА БУДЕТЕ ИНФОРМИСАНИ

  На Ваш захтев, МЗ ће Вам доставити додатне информације о (i) нашим циљевима када је реч о обрађивању; (ii) категоријама личних података који се обрађују; (iii) корисницима или категоријама корисника којима су лични подаци откривени или ће бити откривени; (iv) оквиром периоду на који ће се подаци чувати и ако то није могуће, критеријуме за одређивање таквог периода; (v) информације о томе како да искористите своје право да исправите или избришете личне податке или да ограничите обраду личних података, те право на приговор на било какво обрађивање; (vi) информације о томе како да остварите своје право на подношење захтева за заштиту права надлежним надзорним органима; и (vii) постојању аутоматизованог процеса доношења одлука, што укључује и профилисање.

  За подношење захтева везаних за горе наведене информације, молимо Вас да се обратите МЗ на нашу и-мејл адресу kabinet@zdravlje.gov.rs или број телефона 011/361-6596.

 13. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

  МЗ овз Политику приватности може да измени у било ком тренутку. У том случају, обавестићемо све кориснике и поставити ажурирану верзију на нашу Веб страницу. Ажурирана верзија ће ступити на снагу од датума наведеног на врху Политике приватности.

  За сваку измену ове Политике приватности која подразумева давање претходне сагласности клијента, МЗ ће послати благовремено обавештење о таквим променама пре него што оне ступе на снагу и пружити прилику за давање сагласности.


ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ИЗАБРАНИ ДОКТОР

Министарство здравља Републике Србије са седиштем у, Београд, Немањина 22-26 (у даљем тексту: МЗ) управља посебном мобилном апликацијом за заказивање лекарских прегледа (у даљем тексту: Изабрани доктор).

Овај документ одређује услове под којима регистровани и нерегистровани корисници могу да користе Изабраног лекара.

Пре него што започнете коришћење Изабраног лекара, морате прочитати и разумети ове Одредбе и услове. Коришћењем Изабраног лекара у потпуности и безусловно прихватате све Одредбе и услове онако како су овде изнети.

I Уколико се не слажете са овим Одредбама и условима, молимо Вас да не користите услугу Изабрани лека.

 1. Опште информације
  • Изабрани доктор је апликација за рачунар и паметни телефон које корисници Буџетског фонда за лечење обољења, стања и повреда (у даљем тексту: корисник) могу да користе за електронско заказивање прегледа код пружаоца примарне здравствене заштите (у даљем тексту: Пружалац здравствених услуга).
  • Корисник може да приступи Изабраном лекару аутентификацијом помоћу својих бројева ЛБО и БЗК.
  • Након аутентификације, Корисник може да закаже преглед са Пружаоцем медицинских услуга или да изврши увид у постојеће термине за преглед.
 2. Корисници са правом на коришћење
  • Да би лице имало право да користи Изабраног лекара, оно мора имати навршених 18 година старости и пуну правну способност.
  • Ако лице има између 13 и 18 година, тада то лице може да користи Изабраног лекара под надзором родитеља или старатеља, који је сагласан са овде наведеним условима.
  • Лица млађа од 13 година немају право да користе Изабраног лекара ни под којим условима.
  • Родитељи лица млађих од 13 година могу да користе Изабраног лекара у име тог лица, при чему треба да гарантују да су законски овлашћени да користе Изабраног лекара у име наведеног лица.
  • Организације, компаније или било који други облици правних лица не могу да буду корисници услуга Изабраног лекара нити да на други начин користе речене услуге.
 3. Приступ
  • Корисник може да приступи Изабраном лекару аутентификацијом помоћу бројева ЛБО и БЗК.
  • МЗ може у било ком тренутку да затражи од Корисника додатне информације, документе или доказе за доказивање његовог идентитета.
  • Корисник је одговоран за било какву штету или кршење обавезних правила ако да било какве податке из тачке 3.1 који нису истинити, коректни, потпуни или тачни.
  • Корисник је одговоран за чување података о приступу Изабраном лекару на поверљив начин и да их штити од било какве неовлашћене употребе.
  • Корисник мора да обавести МЗ о било каквом неовлашћеном коришћењу његовог Профила или немогућности да своје бројеве ЛБО и БЗК сачува на поверљив начин и заштити их од било какве неовлашћене употребе.
  • МЗ није одговорно за неовлашћено коришћење бројева ЛБО и БЗК Корисника које настане због немогућности Корисника да их сачува на поверљив начин и заштити од било какве неовлашћене употребе.
 4. Одузимање одобреног приступа
  • МЗ има право да одбије приступ Изабраном лекару ако постоји основа да верује:
   • Да је Корисник пружио лажне или нетачне податке приликом приступа Изабраном лекару;
   • Да је Корисник на било који начин злоупотребио Изабраног лекара;
   • Да су услови под којима је одобрен приступ Изабраном лекару измењени тако да давање приступа више не би било оправдано;
   • У другим случајевима у којима МЗ сматра да одбијањем приступа Изабраном лекару основано штити своја права и интересе или права и интересе трећих лица.
 5. Изабрани доктор не даје лекарске савете или услуге
  • Све информације које се могу наћи на Изабраном лекару служе планирању распореда и информисању.
  • Ниједна од информација на Изабраном лекару не сме да се сматра заменом за професионалну медицинску негу или савет.
  • Изабрани доктор се не сме користити у хитним случајевима.
  • У хитним случајевима одмах назовите 194.
 6. Изабрани доктор не препоручује нити гарантује било коју врсту лечења или процедуре
  • Изабрани доктор не ради ништа од следећег:
   • Фаворизује или препоручује било које одређено тестирање, лекара, зубара или било коју другу медицинску процедуру или радника.
   • Гарантује или обећава прикладност, квалитет или извођење било које медицинске процедуре или услуге која је изабрана или заказана преко Изабраног лекара;
   • Сноси било какву одговорност за било које отказане прегледе или прегледе које Пружаоци здравствених услуга не поштују из било ког другог разлога.
   • Корисник је једини одговоран за избор услуга и радника које начини преко Изабраног лекара.
   • Корисник неће сматрати да је МЗ одговорно за било какву штету насталу услед пропуштених прегледа, лекарских грешака или других повреда права и обавеза које начине Пружаоци здравствених услуга ако се приступ одвио на Изабраном лекару.
 7. Обавезе Корисника
  • Када користи Изабраног лекара, Корисник је дужан да исти употребљава искључиво у законом дозвољене некомерцијалне сврхе.
  • Корисник је дужан да Изабраног лекара не користи на начин који би довео до оштећења, прекида или других негативних последица по Изабраног лекара или његовим серверима, мрежама, репутацији и запосленима;
  • Напомињемо да, иако се услуге Изабраног лекара не наплаћују, постоје одређене здравствене услуге које се заказују преко Изабраног лекара и које се наплаћују код предметног Пружаоца здравствене услуге.
 8. Забрањене активности
  • Корисник не сме да користи или покуша да користи Агента Изабраног лекара за било које радње које:
   • Су забрањене према важећем закону или према овим Одредбама и условима;
   • Би намерно или ненамерно могле да нанесу штету било каквој имовини или повреде било која права било ког правног или физичког лица;
   • Би могле да се сматрају неприкладним, непристојним или неугледним при чему у случају спора МЗ задржава дискреционо право да утврди тачно значење и применљивост ове забране;
   • Би могле да нанесу штету репутацији Изабраног лекара или МЗ; и
   • Било шта што би разумна особа сматрала забрањеним или неоправданим (у даљем тексту: Забрањене активности).
  • За потребе овог документа, Забрањеним активностима ће се сматрати нарочито, али не искључиво, следеће:
   • било каква злоупотреба финансијског или социјалног осигурања;
   • кршење било каквих правила приватности и заштите података, посебно коришћење личних података без претходног пристанка појединца или злоупотреба пристанка појединца;
   • узнемиравање, клевета, претња, вређање или на било који други начин кршење права било ког појединца;
   • мењање, деактивирање, штета или било која друга врста ометања Изабраног лекара и рачунарским системима са којима је исти повезан, посебно употребом тројанских коња, вируса или пак пиратерије или програмских рутина;
   • било која друга радња која би повредила било који важећи закон или наредбу надлежних органа; или
   • дозволу или помоћ било којој трећој страни да изврши Забрањене активности.
 9. Интелектуална својина
  • МЗ поседује и задржава сва права интелектуалне својине (ауторско право, патент, жиг или слично) за рачунарски код, дизајн и базе података везане за Изабраног лекара.
  • Свако копирање, мењање, издавање, пренос, дистрибуција, приказивање, продаја или неовлашћено обзнањивање друге врсте које начини Корисник или било која трећа страна представља кривично дело и захтева материјалну одштету МЗ.
 10. Обавештавање о личним подацима
  • Док пружа Изабраног лекара, МЗ обрађује личне податке о Кориснику, што укључује и његове здравствене податке, а у складу са својом Политиком приватности, која се може с времена на време ажурирати постављањем измена на Веб сајт https://www.zdravlje.gov.rs/.
  • Политика приватности обухвата информације о томе како Корисник може да приступи било којим личним подацима, да затражи да му се лични подаци исправе или да оствари друга права према важећим законима.
  • Политика приватности је саставни део ових Одредби и услова и коришћењем Изабраног лекара Корисник даје своју сагласност за прикупљање и обраду личних података онако како је описано у Политици приватности.
 11. Престанак
  • МЗ може да раскине ове Одредбе и услове у било ком тренутку без обавезе пружања посебног правног основа или писаног објашњења послатом Кориснику.
  • МЗ може да раскине ове Одредбе и услове и да онемогући даље коришћење Изабраног лекара одмах и без претходног обавештења ако је Корисник на било који начин прекршио ове Одредбе и услове или било које важеће законе или прописе.
 12. Накнада штете
  • На захтев МЗ, Корисник мора да надокнади штету учињену према МЗ и исто ослободити од одговорности за било какву штету или губитке које је претрпело МЗ а који произилазе из Корисниковог коришћења Изабраног лекара или било какве повреде ових Одредби и услова или било којих важећих закона.
  • Накнада из претходног става је трајна обавеза и независна је од осталих обавеза према овим Одредбама и условима и наставља се након истека ових Одредби и услова.
  • МЗ не мора да претрпи било какву штету или трошкове пре спровођења права на накнаду штете према овим Одредбама и условима.
 13. Ограничење одговорности
  • Одговорност МЗ за било који посебан, непосредан или значајан губитак или штету (осим ако такав губитак или штета настану као последица неиспуњавања обавезе важеће гаранције потрошачу), губитак профита или пропуштена прилика, или штета нанета угледу који произилази из или има везе са Изабраним лекаром или овим Одредбама и условима (укључујући и последицу немогућности коришћења Изабраног лекара или одбијање), било према закону, под уговорном обавезом, деликтом (укључујући немар), према праву правичности, у складу са статутом или на други начин се искључује у највећој мери дозвољеној законом.
 14. Општа употреба
  • Агент се ставља на располагање према потреби, а МЗ не одговара ако Изабрани доктор или било који његов део нису доступни у било ком трајању.
  • МЗ може по сопственом нахођењу привремено да одбије приступ Корисника Изабраном лекару из разлога као што су ажурирање или измене, или да Кориснику на други начин ограничи приступ и коришћење Изабраног лекара тамо где сматра да је то неопходно.
 15. Обустава
  • МЗ може у било ком тренутку и без обавештења да обустави рад Изабраног лекара у целини или делимично.
  • МЗ може било које лице да изузме од коришћења Изабраног лекара у било које време по сопственом нахођењу.
  • МЗ није одговорно за било какву материјалну или нематеријалну штету коју лице претрпи која би директно или индиректно настала због обуставе или изузећа.
 16. Дописи
  • Све дописе упућене МЗ укључујући сва питања у вези са Изабраним лекаром или овим документом треба слати на:

   И-мејл: kabinet@zdravlje.gov.rs

   Телефон: 011/361-6596

 17. Одвојивост
  • Ако је било која одредба из ових Одредби и услова потпуно или делимично ништава, незаконита или непроменљива у било којој релевантној јурисдикцији, тада та одредба или њен део мора у тој мери да се третира као избрисана из Одредби и услова за потребе те јурисдикције.
  • Примена претходног става на било коју одредбу не утиче на ваљаност или применљивост остатка те одредбе или било које друге одредбе ових Одредби и услова.
 18. Надлежни закон
  • На ове Одредбе и услове и коришћење, те снабдевање и било која друга питања везана за Изабраног лекара примењују се закони Републике Србије (у даљем тексту: Надлежни закон).
  • Било шта што ове Одредбе и услови не дефинишу биће регулисано одговарајућим законима, подзаконским актима и другим важећим прописима Надлежног закона.
  • МЗ не тврди нити гарантује да се Изабрани доктор придржава било које друге јурисдикције ван надлежности Надлежног закона.
  • МЗ се не може сматрати одговорним за било какве негативне последице (штете, казне или друге) претрпљене услед коришћења Изабраног лекара ван надлежности Надлежног закона.
 19. Решавање спорова
  • У случају спора који произилази из или је у вези са овим Одредбама и условима, страна која подноси тужбу мора да пошање писмено обавештење другој страни, у којој ће навести детаље повреде и предложити споразумно решење спора.
  • Стране морају да предузму сваки разуман напор да спор реше споразумно у року од 30 дана од пријема обавештења из претходног става.
  • Ако се спор не реши споразумно у наведеном року, стране ће решавање спора предати у искључиву надлежност суду у Београду.
  • Стране се изричито одричу било каквог права на приговор на ову одредбу о надлежности.
 20. Завршне одредбе
  • Молимо Вас да пажљиво прочитате ове Одредбе и услове и да прекинете са коришћењем Изабраног лекара ако се са садржајем истих не слажете.
  • МЗ може у било ком тренуку и по сопственом нахођењу да измени садржај ових Одредби и услова објављивањем измена на нашој платформи.
  • МЗ саветује да Корисник редовно проверава Изабраног лекара и ове Одредбе и услове да бисмо били сигурни да сте се упознали са овим Одредбама и условима.